AVUKAT MUSTAFA TAŞTAN'IN KİTABININ 2. BASKISI ÇIKTI

GÜNDEM (Web Sitesi) - Web Sitesi | 07.07.2024 - 22:11, Güncelleme: 07.07.2024 - 22:28 5894 kez okundu.
 

AVUKAT MUSTAFA TAŞTAN'IN KİTABININ 2. BASKISI ÇIKTI

Taştan Hukuk ve Danışmanlık Hukuk bürosu kurucusu avukat Mustafa Taştan Tarih boyunca uyuşturucu ve uyarıcı maddeler insan sağlığı ve toplum huzuru için ciddi bir tehlike ve sorun oluşturmuştur.
AVUKAT MUSTAFA TAŞTAN'IN KİTABININ 2. BASKISI ÇIKTI Taştan Hukuk ve Danışmanlık Hukuk bürosu kurucusu avukat Mustafa Taştan Tarih boyunca uyuşturucu ve uyarıcı maddeler insan sağlığı ve toplum huzuru için ciddi bir tehlike ve sorun oluşturmuştur. Uyuşturucu ve uyarıcı maddelerin tıbbi zorunluluklar hariç kullanımı hem birey hem de toplum için büyük zararlara yol açmaktadır. Bir kere dahi bu maddeleri kullanan bireyler çoğu kez bağımlı bir duruma düşmekte ve adeta geri dönülemez bir yola girmektedirler. Uyuşturucu madde kullanımının çocuk yaşlara kadar indiği dünyamızda bu soruna çözüm bulmak toplum sağlığı için zaruret teşkil etmektedir. Bu yüzden hemen hemen her devlet uyuşturucu maddelerle ciddi şekilde mücadele etmektedirler. Bu çok ciddi meselenin sosyal, ekonomik, tıbbi ve psikolojik boyutlarının olduğu çok açıktır. Her bilim dalı kendi açısından bu soruna karşı çözüm arayışları içerisindedir.Avukat Mustafa Taştan'ın bu konu ile ilgili Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde Suçları kitabı 2. baskısını yaptı. Taştan Hukuk ve Danışmanlık İstanbul merkezli olarak 1997’den bugüne, alanlarında uzman kadrosuyla değerli müvekkillerine hizmet vermeye devam etmektedir.  Ulusal ve uluslararası alanda yanında olduğu geniş müvekkil ağıyla her neslin dinamizmine ayak uydurmuş olup vizyonunu her daim çağın ötesinde tutmuştur.   Taştan Hukuk ve Danışmanlık Hukuk bürosu, 12 kişilik avukat kadrosu ve 8 kişilik profesyonel destek birimi ile dünya standartlarında ve çeşitli dillerde profesyonel hizmet vermektedir. Kitabın Konu Başlıkları Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek veya Bulundurmak ya da Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Kullanmak Suçu Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti Suçu Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Kullanılmasını Kolaylaştırma ve Özendirme Suçları (TCK M. 190) Kitapla İlgili Kategoriler Kitabın İçindekileri Önsöz    5 Kısaltmalar    13 Giriş    17 Birinci Bölüm     UYUŞTURUCU VEYA UYARICI MADDE SATIN ALMAK,     KABUL ETMEK VEYA BULUNDURMAK YA DA UYUŞTURUCU VEYA UYARICI MADDE KULLANMAK SUÇU     I. KANUN METNİ  21 II. SUÇUN HUKUKİ KONUSU 23 III. SUÇUN MADDİ KONUSU 26 IV. SUÇUN FAİLİ 33 V. SUÇUN MAĞDURU 40 VI. SUÇUN UNSURLARI 54 A. Suçun Maddi Unsurları 54 1. Satın Almak 56 2. Kabul Etmek 61 3. Bulundurmak 65 4. Kullanmak 73 B. Suçun Manevi Unsuru 80 1. Failin Davranışları 82 2. Suç Konusu Maddelerin Bulundurulma Biçimi 97 3. Maddenin Ele Geçirildiği Yer ve Zaman 110 4. Uyuşturucu veya Uyarıcı Maddenin Miktarı 117 5. Uyuşturucu veya Uyarıcı Maddenin Kullanılıp Kullanılmadığı 124 6. Failin Ekonomik ve Sosyal Durumu 134 VII. HUKUKA AYKIRILIK 143 A. Bir Hakkın Kullanılması 144 B. Zorunluluk Hali 145 C. Zor Kullanma, Hata ve Hile Hali 146 VIII. SUÇUN NİTELİKLİ HÂLİ 157 IX. SUÇUN ÖZEL GÖRÜNÜŞ BİÇİMLERİ 182 A. Teşebbüs ve Gönüllü Vazgeçme 182 1. Teşebbüs 182 2. Gönüllü Vazgeçme 189 B. İştirak199 C. İçtima 204 X. ETKİN PİŞMANLIK 215 A. Cezayı Kaldıran Etkin Pişmanlık Hâlleri 216 B. Cezada İndirim Yapılmasını Gerektiren Etkin Pişmanlık Halleri 226 XI. MUHAKEME USULÜ 245 A. Genel Bilgiler 245 B. Kamu Davasının Açılmasının Ertelenmesi 247 C. Kamu Davasının Açılmasının Ertelenmesi Kararının Sonuçları 273 1. Denetimli Serbestlik Tedbiri 273 2. Erteleme Süresinin İyi Hâlli Geçirilmemesi 285 a. Yükümlülük ve Tedavi Gereklerine Uymamakta Israr 285 b. Erteleme Süresi İçinde Aynı Suçun Tekrarı 302 D. Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması 309 1. Uygulanma Şartları 313 2. Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması Kararının Denetimi ve Sonuçları 318 E. 6545 sayılı Kanun’la Yapılan Değişiklikler Açısından Zincirleme Suç 321 F. Görevli ve Yetkili Mahkeme 325 G. Zamanaşımı 331 H. Uyuşturucu Madde Suçlarında Arama ve Hukuka Aykırı Delil 335 XII. SUÇA İLİŞKİN CEZA VE GÜVENLİK TEDBİRLERİ 359 A. Ceza 359 B. Güvenlik Tedbirleri 359 1. Hak Yoksunlukları 359 2. Müsadere 365 İkinci Bölüm     UYUŞTURUCU VEYA UYARICI MADDE İMAL VE TİCARETİ SUÇU   I. GENEL OLARAK 375 A. Mülga 765 Sayılı Türk Ceza Kanunundaki Düzenlemeler 376 B. 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu Düzenlemeler 377 C. 765 Sayılı Türk Ceza Kanunu ile 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun Mukayesesi 379 II. SUÇUN HUKUKİ KONUSU 381 III. SUÇUN MADDİ KONUSU 391 IV. SUÇUN FAİLİ 404 V. SUÇUN MAĞDURU 411 VI. SUÇUN UNSURLARI 418 A. Suçun Maddi Unsurları 418 1. Maddenin Birinci Fıkrasında Düzenlenen Fiiller 420 a. İmal Etmek. 421 b. İthal Etmek 428 c. İhraç Etmek 436 2. Maddenin Üçüncü Fıkrasında Düzenlenen Fiiller 443 a. Satmak 444 b. Satışa Arz Etmek 462 c. Başkalarına Vermek 473 d. Sevk Etmek 478 e. Nakletmek 482 f. Depolamak 490 g. Satın Almak 494 h. Kabul Etmek 504 ı. Kullanım Amacı Dışında Bulundurmak 507 3. Maddenin Yedinci Fıkrasında Düzenlenen Fiil 522 B. Suçun Manevi Unsuru 525 VII. HUKUKA AYKIRILIK 536 VIII. SUÇUN NİTELİKLİ HALLERİ 549 A. Cezada Artırım Yapılmasını Gerektiren Nitelikli Haller 550 1. Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Verilen Kişinin Çocuk Olması 550 2. Uyuşturucu Maddenin Cinsi 554 3. Suçun İşlendiği Yer 563 4. Suçun Toplu veya Örgüt Faaliyeti Çerçevesinde İşlenmesi 577 5. Failin İştigal Ettiği Meslek 584 B. Cezada İndirim Yapılmasını Gerektiren Nitelikli Haller 586 IX. SUÇUN ÖZEL GÖRÜNÜŞ BİÇİMLERİ 592 A. Teşebbüs 592 B. İştirak 601 C. İçtima 609 X. ETKİN PİŞMANLIK 616 A. Cezayı Kaldıran Etkin Pişmanlık Halleri 618 1. Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti Suçuna İştirak Etmek 618 2. Suç Resmi Makamlar Tarafından Öğrenilmeden Önce Bildirim Yapmak 619 3. Suç Ortaklarını ve Suça Konu Maddelerin Saklandığı veya İmal Edildiği Yeri Bildirmek 620 4. Suç Ortaklarının Yakalanmasını veya Suça Konu Maddelerin Ele Geçirilmesini Sağlamak 621 B. Cezada İndirim Yapılmasını Gerektiren Etkin Pişmanlık Halleri 624 1. Suçun İşlenmesine Katılmış Olmak 624 2. Hizmet ve Yardımın Bizzat Fail Tarafından Gönüllü Olarak Yapılması Gerekliliği 625 3. Hizmet ve Yardımı Soruşturma ve Yargılama Makamlarına Yapmak 625 4. Suç Resmi Makamlar Tarafından Haber Alındıktan Sonra Ancak Mahkemece Hüküm Verilmeden Önce Etkin Pişmanlıkta Bulunmak 626 5. Suçun Ortaya Çıkmasına ve Fail veya Diğer Suç Ortaklarının Yakalanmasına Hizmet ve Yardım Etmek  626 XI. MUHAKEME USULÜ 636 A. Soruşturma ve Kovuşturma 636 B. Koruma Tedbirleri 639 1. Tutuklama ve Adli Kontrol 639 2. İletişimin Tespiti 643 3. Arama ve Elkoyma 644 4. Gizli Soruşturmacı 660 C. Görevli ve Yetkili Mahkeme 671 D. Zamanaşımı 677 XII. SUÇA İLİŞKİN CEZA VE GÜVENLİK TEDBİRLERİ 680 A. Cezalar 681 B. Tüzel Kişiler Hakkında Güvenlik Tedbiri 684 Üçüncü Bölüm UYUŞTURUCU VEYA UYARICI MADDE KULLANILMASINI KOLAYLAŞTIRMA VE ÖZENDİRME SUÇLARI (TCK m. 190)   I. FAİL 693 II. MAĞDUR 695 III. FİİL 696 A. Kolaylaştırma Suçu (TCK m. 190/1) 697 1. Özel Yer, Donanım ve Malzeme Sağlamak (TCK m. 190/1–a) 699 a. Özel Yer Sağlamak 699 b. Donanım veya Malzeme temini 700 2. Yakalanmayı Zorlaştırıcı Önlemler Almak (TCK m. 190/1–b) 703 3. Başkalarına Bilgi Vermek (TCK m. 190/1–c) 704 B. Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Kullanılmasını Özendirme Suçu (TCK m. 190/2) 705 1. Alenen Özendirmek 705 2. Özendirecek Nitelikte Yayın Yapmak 715 3. Suça Etki Eden Nedenler 716 IV. MANEVİ UNSUR 716 A. Kolaylaştırma Suçunun Manevi Unsur 717 B. Özendirme Suçunun Manevi Unsuru 720 V. HUKUKA AYKIRILIK UNSURU 720 A. Kolaylaştırma Suçunun Hukuka Aykırılık Unsuru 721 B. Özendirme Suçunun Hukuka Aykırılık Unsuru 721 1. Düşünceyi Açıklama ve Yayma Hürriyeti 722 2. Bilim ve Sanat Hürriyeti 724 VI. SUÇUN ÖZEL GÖRÜNÜŞ BİÇİMLERİ 727 A. Kolaylaştırma Suçunun Özel Görünüş Biçimleri 727 1. Teşebbüs 727 2. İştirak 728 3. İçtima 728 B. Özendirme Suçunun Özel Görünüş Biçimleri 730 1. Teşebbüs 730 2. İştirak 731 3. İçtima 731 VII. YAPTIRIM 732 A. Cezalar 732 B. Güvenlik Tedbirleri 733 VIII. MUHAKEME USULÜ 734 A. Görevli ve Yetkili Mahkeme 734 B. Zamanaşımı 735 Sonuç 737 EKLER 743 UYUŞTURUCU MADDELERİN MURAKABESİ HAKKINDA KANUN 743 2313 SAYILI UYUŞTURUCU MADDELERİN MURAKABESİ HAKKINDA KANUNUN UYGULANMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK 751 2313 SAYILI UYUŞTURUCU MADDELERİN MURAKABESİ HAKKINDA KANUNUNA İLİŞKİN İÇTİHATLAR 761 3298 SAYILI UYUŞTURUCU MADDELERLE İLGİLİ KANUN 819 3298 SAYILI UYUŞTURUCU MADDELERLE İLGİLİ KANUNLA İLGİLİ İÇTİHATLAR 823 UYUŞTURUCU MADDELERE DAİR 1961 TEK SÖZLEŞMESİNİN TADİLİNE İLİŞKİN PROTOKOLUN ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN  835 2326 SAYILI KANUN EKİ 1971 TARİHLİ BİRLEŞMİŞ MİLLETLER PSİKOTROP MADDELER SÖZLEŞMESİ 849 PSİKOTROP MADDELER SÖZLEŞMESİ 1971 851 UYUŞTURUCU VE PSİKOTROP MADDELERİN KAÇAKÇILIĞINA KARŞI BİRLEŞMİŞ MİLLETLER SÖZLEŞMESİNİN ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN 877 Kaynakça 909 Kavram Dizini 919
Taştan Hukuk ve Danışmanlık Hukuk bürosu kurucusu avukat Mustafa Taştan Tarih boyunca uyuşturucu ve uyarıcı maddeler insan sağlığı ve toplum huzuru için ciddi bir tehlike ve sorun oluşturmuştur.

AVUKAT MUSTAFA TAŞTAN'IN KİTABININ 2. BASKISI ÇIKTI

Taştan Hukuk ve Danışmanlık Hukuk bürosu kurucusu avukat Mustafa Taştan Tarih boyunca uyuşturucu ve uyarıcı maddeler insan sağlığı ve toplum huzuru için ciddi bir tehlike ve sorun oluşturmuştur. Uyuşturucu ve uyarıcı maddelerin tıbbi zorunluluklar hariç kullanımı hem birey hem de toplum için büyük zararlara yol açmaktadır. Bir kere dahi bu maddeleri kullanan bireyler çoğu kez bağımlı bir duruma düşmekte ve adeta geri dönülemez bir yola girmektedirler. Uyuşturucu madde kullanımının çocuk yaşlara kadar indiği dünyamızda bu soruna çözüm bulmak toplum sağlığı için zaruret teşkil etmektedir.

Bu yüzden hemen hemen her devlet uyuşturucu maddelerle ciddi şekilde mücadele etmektedirler. Bu çok ciddi meselenin sosyal, ekonomik, tıbbi ve psikolojik boyutlarının olduğu çok açıktır. Her bilim dalı kendi açısından bu soruna karşı çözüm arayışları içerisindedir.Avukat Mustafa Taştan'ın bu konu ile ilgili  Madde Suçları " class="text-dark font-weight-bold" target="_blank">Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde Suçları kitabı 2. baskısını yaptı.

Taştan Hukuk ve Danışmanlık İstanbul merkezli olarak 1997’den bugüne, alanlarında uzman kadrosuyla değerli müvekkillerine hizmet vermeye devam etmektedir.

 Ulusal ve uluslararası alanda yanında olduğu geniş müvekkil ağıyla her neslin dinamizmine ayak uydurmuş olup vizyonunu her daim çağın ötesinde tutmuştur.
 

Taştan Hukuk ve Danışmanlık Hukuk bürosu, 12 kişilik avukat kadrosu ve 8 kişilik profesyonel destek birimi ile dünya standartlarında ve çeşitli dillerde profesyonel hizmet vermektedir.

Kitabın Konu Başlıkları
.
Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek veya Bulundurmak ya da Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Kullanmak Suçu
.
Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti Suçu
.
Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Kullanılmasını Kolaylaştırma ve Özendirme Suçları (TCK M. 190)
Kitapla İlgili Kategoriler
Kitabın İçindekileri
Önsöz 
 
5
Kısaltmalar 
 
13
Giriş 
 
17
Birinci Bölüm
 
 
UYUŞTURUCU VEYA UYARICI MADDE SATIN ALMAK,
 
 
KABUL ETMEK VEYA BULUNDURMAK YA DA UYUŞTURUCU VEYA UYARICI MADDE KULLANMAK SUÇU
 
 
I. KANUN METNİ  21
II. SUÇUN HUKUKİ KONUSU 23
III. SUÇUN MADDİ KONUSU 26
IV. SUÇUN FAİLİ 33
V. SUÇUN MAĞDURU 40
VI. SUÇUN UNSURLARI 54
A. Suçun Maddi Unsurları 54
1. Satın Almak 56
2. Kabul Etmek 61
3. Bulundurmak 65
4. Kullanmak 73
B. Suçun Manevi Unsuru 80
1. Failin Davranışları 82
2. Suç Konusu Maddelerin Bulundurulma Biçimi 97
3. Maddenin Ele Geçirildiği Yer ve Zaman 110
4. Uyuşturucu veya Uyarıcı Maddenin Miktarı 117
5. Uyuşturucu veya Uyarıcı Maddenin Kullanılıp Kullanılmadığı 124
6. Failin Ekonomik ve Sosyal Durumu 134
VII. HUKUKA AYKIRILIK 143
A. Bir Hakkın Kullanılması 144
B. Zorunluluk Hali 145
C. Zor Kullanma, Hata ve Hile Hali 146
VIII. SUÇUN NİTELİKLİ HÂLİ 157
IX. SUÇUN ÖZEL GÖRÜNÜŞ BİÇİMLERİ 182
A. Teşebbüs ve Gönüllü Vazgeçme 182
1. Teşebbüs 182
2. Gönüllü Vazgeçme 189
B. İştirak199
C. İçtima 204
X. ETKİN PİŞMANLIK 215
A. Cezayı Kaldıran Etkin Pişmanlık Hâlleri 216
B. Cezada İndirim Yapılmasını Gerektiren Etkin Pişmanlık Halleri 226
XI. MUHAKEME USULÜ 245
A. Genel Bilgiler 245
B. Kamu Davasının Açılmasının Ertelenmesi 247
C. Kamu Davasının Açılmasının Ertelenmesi Kararının Sonuçları 273
1. Denetimli Serbestlik Tedbiri 273
2. Erteleme Süresinin İyi Hâlli Geçirilmemesi 285
a. Yükümlülük ve Tedavi Gereklerine Uymamakta Israr 285
b. Erteleme Süresi İçinde Aynı Suçun Tekrarı 302
D. Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması 309
1. Uygulanma Şartları 313
2. Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması Kararının Denetimi ve Sonuçları 318
E. 6545 sayılı Kanun’la Yapılan Değişiklikler Açısından Zincirleme Suç 321
F. Görevli ve Yetkili Mahkeme 325
G. Zamanaşımı 331
H. Uyuşturucu Madde Suçlarında Arama ve Hukuka Aykırı Delil 335
XII. SUÇA İLİŞKİN CEZA VE GÜVENLİK TEDBİRLERİ 359
A. Ceza 359
B. Güvenlik Tedbirleri 359
1. Hak Yoksunlukları 359
2. Müsadere 365
İkinci Bölüm
 
 
UYUŞTURUCU VEYA UYARICI MADDE İMAL VE TİCARETİ SUÇU
 
I. GENEL OLARAK 375
A. Mülga 765 Sayılı Türk Ceza Kanunundaki Düzenlemeler 376
B. 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu Düzenlemeler 377
C. 765 Sayılı Türk Ceza Kanunu ile 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun Mukayesesi 379
II. SUÇUN HUKUKİ KONUSU 381
III. SUÇUN MADDİ KONUSU 391
IV. SUÇUN FAİLİ 404
V. SUÇUN MAĞDURU 411
VI. SUÇUN UNSURLARI 418
A. Suçun Maddi Unsurları 418
1. Maddenin Birinci Fıkrasında Düzenlenen Fiiller 420
a. İmal Etmek. 421
b. İthal Etmek 428
c. İhraç Etmek 436
2. Maddenin Üçüncü Fıkrasında Düzenlenen Fiiller 443
a. Satmak 444
b. Satışa Arz Etmek 462
c. Başkalarına Vermek 473
d. Sevk Etmek 478
e. Nakletmek 482
f. Depolamak 490
g. Satın Almak 494
h. Kabul Etmek 504
ı. Kullanım Amacı Dışında Bulundurmak 507
3. Maddenin Yedinci Fıkrasında Düzenlenen Fiil 522
B. Suçun Manevi Unsuru 525
VII. HUKUKA AYKIRILIK 536
VIII. SUÇUN NİTELİKLİ HALLERİ 549
A. Cezada Artırım Yapılmasını Gerektiren Nitelikli Haller 550
1. Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Verilen Kişinin Çocuk Olması 550
2. Uyuşturucu Maddenin Cinsi 554
3. Suçun İşlendiği Yer 563
4. Suçun Toplu veya Örgüt Faaliyeti Çerçevesinde İşlenmesi 577
5. Failin İştigal Ettiği Meslek 584
B. Cezada İndirim Yapılmasını Gerektiren Nitelikli Haller 586
IX. SUÇUN ÖZEL GÖRÜNÜŞ BİÇİMLERİ 592
A. Teşebbüs 592
B. İştirak 601
C. İçtima 609
X. ETKİN PİŞMANLIK 616
A. Cezayı Kaldıran Etkin Pişmanlık Halleri 618
1. Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti Suçuna İştirak Etmek 618
2. Suç Resmi Makamlar Tarafından Öğrenilmeden Önce Bildirim Yapmak 619
3. Suç Ortaklarını ve Suça Konu Maddelerin Saklandığı veya İmal Edildiği Yeri Bildirmek 620
4. Suç Ortaklarının Yakalanmasını veya Suça Konu Maddelerin Ele Geçirilmesini Sağlamak 621
B. Cezada İndirim Yapılmasını Gerektiren Etkin Pişmanlık Halleri 624
1. Suçun İşlenmesine Katılmış Olmak 624
2. Hizmet ve Yardımın Bizzat Fail Tarafından Gönüllü Olarak Yapılması Gerekliliği 625
3. Hizmet ve Yardımı Soruşturma ve Yargılama Makamlarına Yapmak 625
4. Suç Resmi Makamlar Tarafından Haber Alındıktan Sonra Ancak Mahkemece Hüküm Verilmeden Önce Etkin Pişmanlıkta Bulunmak 626
5. Suçun Ortaya Çıkmasına ve Fail veya Diğer Suç Ortaklarının Yakalanmasına Hizmet ve Yardım Etmek 
626
XI. MUHAKEME USULÜ 636
A. Soruşturma ve Kovuşturma 636
B. Koruma Tedbirleri 639
1. Tutuklama ve Adli Kontrol 639
2. İletişimin Tespiti 643
3. Arama ve Elkoyma 644
4. Gizli Soruşturmacı 660
C. Görevli ve Yetkili Mahkeme 671
D. Zamanaşımı 677
XII. SUÇA İLİŞKİN CEZA VE GÜVENLİK TEDBİRLERİ 680
A. Cezalar 681
B. Tüzel Kişiler Hakkında Güvenlik Tedbiri 684
Üçüncü Bölüm
UYUŞTURUCU VEYA UYARICI MADDE KULLANILMASINI KOLAYLAŞTIRMA VE ÖZENDİRME SUÇLARI (TCK m. 190)
 
I. FAİL 693
II. MAĞDUR 695
III. FİİL 696
A. Kolaylaştırma Suçu (TCK m. 190/1) 697
1. Özel Yer, Donanım ve Malzeme Sağlamak (TCK m. 190/1–a) 699
a. Özel Yer Sağlamak 699
b. Donanım veya Malzeme temini 700
2. Yakalanmayı Zorlaştırıcı Önlemler Almak (TCK m. 190/1–b) 703
3. Başkalarına Bilgi Vermek (TCK m. 190/1–c) 704
B. Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Kullanılmasını Özendirme Suçu (TCK m. 190/2) 705
1. Alenen Özendirmek 705
2. Özendirecek Nitelikte Yayın Yapmak 715
3. Suça Etki Eden Nedenler 716
IV. MANEVİ UNSUR 716
A. Kolaylaştırma Suçunun Manevi Unsur 717
B. Özendirme Suçunun Manevi Unsuru 720
V. HUKUKA AYKIRILIK UNSURU 720
A. Kolaylaştırma Suçunun Hukuka Aykırılık Unsuru 721
B. Özendirme Suçunun Hukuka Aykırılık Unsuru 721
1. Düşünceyi Açıklama ve Yayma Hürriyeti 722
2. Bilim ve Sanat Hürriyeti 724
VI. SUÇUN ÖZEL GÖRÜNÜŞ BİÇİMLERİ 727
A. Kolaylaştırma Suçunun Özel Görünüş Biçimleri 727
1. Teşebbüs 727
2. İştirak 728
3. İçtima 728
B. Özendirme Suçunun Özel Görünüş Biçimleri 730
1. Teşebbüs 730
2. İştirak 731
3. İçtima 731
VII. YAPTIRIM 732
A. Cezalar 732
B. Güvenlik Tedbirleri 733
VIII. MUHAKEME USULÜ 734
A. Görevli ve Yetkili Mahkeme 734
B. Zamanaşımı 735
Sonuç 737
EKLER 743
UYUŞTURUCU MADDELERİN MURAKABESİ HAKKINDA KANUN 743
2313 SAYILI UYUŞTURUCU MADDELERİN MURAKABESİ HAKKINDA KANUNUN UYGULANMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK 751
2313 SAYILI UYUŞTURUCU MADDELERİN MURAKABESİ HAKKINDA KANUNUNA İLİŞKİN İÇTİHATLAR 761
3298 SAYILI UYUŞTURUCU MADDELERLE İLGİLİ KANUN 819
3298 SAYILI UYUŞTURUCU MADDELERLE İLGİLİ KANUNLA İLGİLİ İÇTİHATLAR 823
UYUŞTURUCU MADDELERE DAİR 1961 TEK SÖZLEŞMESİNİN TADİLİNE İLİŞKİN PROTOKOLUN ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN  835
2326 SAYILI KANUN EKİ 1971 TARİHLİ BİRLEŞMİŞ MİLLETLER PSİKOTROP MADDELER SÖZLEŞMESİ 849
PSİKOTROP MADDELER SÖZLEŞMESİ 1971 851
UYUŞTURUCU VE PSİKOTROP MADDELERİN KAÇAKÇILIĞINA KARŞI BİRLEŞMİŞ MİLLETLER SÖZLEŞMESİNİN ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN 877
Kaynakça 909
Kavram Dizini 919
Habere ifade bırak !
Habere ait etiket tanımlanmamış.
Okuyucu Yorumları (0)

Yorumunuz başarıyla alındı, inceleme ardından en kısa sürede yayına alınacaktır.

Yorum yazarak Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve katilimcimaltepe.com.tr sitesine yaptığınız yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan tüm yorumlardan site yönetimi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır, sitemizi kullanarak çerezleri kabul etmiş saylırsınız.