MALTEPE FORUM ALANLARDA

MALTEPE (Web Sitesi) - Web Sitesi | 01.03.2024 - 00:29, Güncelleme: 01.03.2024 - 00:29 2909+ kez okundu.
 

MALTEPE FORUM ALANLARDA

2013 yılından beri Maltepe’de kente ve bir arada yaşamaya dair çalışma yürüten Maltepe Forum’un ağırlıklı eğilimi olarak diyoruz ki; Maltepe ilçesi, kendi Belediye Başkan
MALTEPE FORUM ALANLARDA   2013 yılından beri Maltepe’de kente ve bir arada yaşamaya dair çalışma yürüten Maltepe Forum’un ağırlıklı eğilimi olarak diyoruz ki; Maltepe ilçesi, kendi Belediye Başkan adayını Maltepe’den çıkartabilecek niteliğe ve birikime sahiptir.Yerelin sorunlarının, yerele rağmen çözülemeyeceğini biliyor, çözüm için yaklaşımımızı kamuoyuyla paylaşıyoruz: 1. Yerel Seçimde Maltepe Belediye Başkan Adayı Kadın olmalıdır ve Yerelden belirlenmelidir. 2. Demokratik, katılımcı, şeffaf bir yönetim anlayışını belirleyen adaylarla yol alınmalıdır. 3. Seçimden seçime ortaya çıkan ve seçimleri bir ikbal olarak gören değil, Maltepe’nin sorunlarının çözümünde geçmişten beri, her daim alanlarda aramızda olan, adaylarla ilerlenmelidir. 4. Kamu ve toplum yararına kentleşmeden yana, rant odaklı değil, sağlıklı yaşam çevreleri kurmayı hedefleyen kentsel dönüşümü(yenilemeyi) sağlayabilecek bilgi birikimine sahip, mücadeleyi ortaklaştırabileceğimiz adaylarla hareket edilmelidir. 5. Depreme ve Afetlere karşı dirençli bir Maltepe için çalışmalar yapabilecek alanında yetkin adaylar öne çıkmalıdır. 6. Doğaya uyumlu çözümleri önemseyen, yaşlıların, engelli bireylerin, çocukların, kadınların ve hayvanların özgürce, yaşayabileceği, aradalığı ve toplumsal dayanışmayı destekleyen bir yönetim anlayışına, örgütlemeye açık adaylar öne çıkmalıdır. 7. Sanatın yerel ve evrensel değerlerine, barıştırıcı ve birleştirici gücüne, ötekileştiren değil bir arada yaşama bilinci veren ayrıcalığına sahip çıkacak adaylar öncelenmelidir. Taleplerimizin gözetilmediği ayrıca dışarıdan aday dayatması yapan herhangibir kararı, sonuçlarının ne olacağına bakmadan; kabul etmeyeceğimizi beyan ederiz. “Başka Bir Belediyecilik Mümkündür” diye yola çıkan, birikimli, toplumcu belediyeciliği önceleyen, kent sorunları dahil her alanda omuz omuza mücadele yürüttüğümüz Mimar Esin Köymen, 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde Maltepe Belediye Başkan Adayımızdır. SAYGILARIMIZLA MALTEPE FORUM Yerel Seçim Çalışmaları için Çağrı Metni   Herkese merhaba, Maltepe Forum olarak 01.06.2023 tarihinde gerçekleştirdiğimiz toplantıda, yerel seçimler yaklaşırken nasıl bir yol izleyeceğimizi gündemimize aldık. Genel seçimlerin ardından bizleri zorlu bir yerel seçim gündeminin beklediğini hepimiz biliyoruz. Bu zorlukların üstesinden «seçmen» kimliğiyle önümüze konulan seçeneklerden birini seçen pasif, edilgen bir rolle gelemeyeceğimizi yaşayarak gördük. Kendimize rol biçmeden, kendi sorunlarımızın çözümü için harekete geçmeden yaşanan seçim süreçlerinin sonucunu görmek için Yüksek Seçim Kurumu ve benzerlerinin verilerini, seçim tarihini beklemeye gerek olmadığı bir kere daha deneyimledik. İlçemizde ve mahallemizde olumlu olumsuz pek çok deneyim biriktirdik. Covid döneminde el birliğiyle güçlü bir direnç oluşturduk. İzini takip edebileceğimiz iyi çalışmalarımız oldu. Ama bunları sürdürmek ve büyütmek konusunda çok eksiklik yanlarımız olduğunu da gördük. Bütün bu süreçlerde bulunduğumuz ilçede ve mahallelerde pek çok güçlü yanı, özelliği olan komşularımızla tanıştık. Pek çok alanda çalışan kurum ve kişilerin ilçemizde ve mahallelerimizde bulunduğunu biliyoruz. Kimse adına sorun ya da hakları sıralamayı doğru bulmuyoruz. Toplumsal cinsiyet eşitliği, çocuk, gençlik, engelli hakları, yaşlı bakımı, yoksulluk, çevre, hayvan hakları, kentsel dönüşüm, deprem ve afetler, ulaşım, gıda güvenliği vb. hakları alanlarında yaşanan sorunlar ve çözüm önerilerini, talepleri birlikte oluşturduğumuz bir çalışma yürütmeyi önemsiyoruz. Çünkü haklarımızı bilmeden, insana yaraşır bir hayata ilişkin hiçbir hayalimiz olmadan sorunlarımızı aşamayacağımızı biliyoruz.  Yerel seçimlere az bir süre kalmışken herkesi ortak bir çalışma yürütmeye çağırıyoruz. Şeffaf, demokratik, katılımcı yerel yönetimler oluşturabilmek için, mahallelerde muhtarların, ilçede ve ilde başkan ve belediye meclis üyesi adaylarının belirlenme süreçlerine müdahil olabilmenin yollarını birlikte arayalım. Çünkü kreş hakkı, insana yaraşır bir ulaşım hakkı, engelli bireylerin olduğu ailelerin yaşadıkları sorunların çözümü vb. ancak birlikte hareket ettiğimizde çözülebilecektir. Gelin ortak bir kampanya yürütmek üzere kampanya çerçevemizi, söylemimizi oluşturalım.  Sonra bu çerçeveye uygun bir hareket planı oluşturalım. Gündelik hayattaki buluşmalarımızı arttıralım, komşuluk ilişkilerimizi güçlendirelim, el birliğiyle tüm zorluklara dirençli mahallelerimizi kuralım.   Yerel Seçimler Yaklaşırken Nasıl Bir Yol İzlenmeli Maltepe Dayanışma Ağı özellikle Covid sürecinde komşuluk dayanışmasını güçlendirmek için kurulmuş bir ağ. Bu ağ sayesinde işsizlik, hastalık, yalnızlık, şiddet, yoksullukla ilgili pek çok soruna mahallemizdeki sokak hayvanlarının desteklenmesine varana kadar dayanışmanın türlü çeşidinin güzel örneklerini gösterdik. Bu çalışma sadece sorunlarımızı değil olanaklarımızı da görmemizi sağlaması bakımından umut verici bir çalışma oldu. Gördük ki pek çok alanda uzmanlığı olan, dayanışma duygusu hala canlı, sorunların çözümünde kendine anlam atfeden çok renkli büyük bir topluluğuz. Ancak bu biraraya gelişlerin belirli bir düzende sürmesi konusunda hala pekçok eksiğimiz olduğu da ortada. Dayanışmayla kurulmuş mahallelerimizde hala komşuluk ilişkileri zayıf ve bu zayıflık mahallerimizin dokusunu bozdu, daha önce adı okunmayan pekçok sorun artık tüm ağırlığıyla günlük hayatımızı sardı. Bir de buna dünyada ve yaşadığımız topraklardaki ekonoki, sosyal eşitsizlikler, afetler ve krizler eklenince bu sorunlar karşısındaki çaresizlik duygusunun giderek büyüdüğü ve umutsuzluğum dönemin en büyük sorunlarından biri olduğunu da görüyoruz. Yerel seçimler gelirken bu dönemleri siyasi ikballerinin bir parçası gibi gören pekçok adayla muhatap olmaya başlayacağız, başladık. Birbirleriyle mahalledeki sorunun çözümü için değil, bireysel hayallerine erişmek için bizim oylarımıza ihtiyacı olan pekçok insanla muhatap olacağız. Biz bu seçimde adayları belirlerken gerçekten bu mahalledeki gündelik çalışmalarda yer almış mı? Şimdiye kadar herhangi bir ikbal söz konusu değilken mahallesi için çalışmış mı? Dayanışma çalışmalarına aktif katılmış mı? Sadece kendi bulunduğu parti ve  amaçları için mi yoksa bir bütün mahalle için harekete geçmiş mi? Ayrımcılık yapmadan, kapsayıcı bir çalışma yürütmüş mü? Katılımcılık için kitle örgütleri ile işbirliğine açık mı? Vb. soruların cevaplarını önemsiyoruz. Yerel seçimler yaklaşırken üç aşamalı bir planı hayata geçirmeyi öneriyoruz: İlk adımımız sorunların tespiti ve çözüm önerilerimizi belirlemek olsun diyoruz. Ben mahallemin nasıl olmasını istiyorum? Sorusunun cevabına birlikte kafa yormak istiyoruz. İyi bir yaşam alanından beklentilerimizi tartışmaya, iyi örneklerden öğrenmeye, iyi mekanizmalarla bunları hayata geçirmeye davet ediyoruz tüm komşularımızı. Ulaşımdan park alanlarına, trafik sorunundan spor alanlarına, iklim krizinin etkilerini azaltacak uygulamaların mahallelerimize nasıl uygulanabileceğine, afetlere hazırlık için ihtiyaçlarımızın tespitine, güvenli bir mahalle için uygulanması gereken adımlara kadar, tek tek tüm ihtiyaçlarımızı tespit edelim. Mahallemizin haritalama çalışmasını el birliğiyle yapalım. Nerede ne sorun var? Ne tür bir çözüm öneriyoruz? Sorularının cevaplarını birlikte arayalım. İkinci adımda bu ihtiyaçların çözümünde hem bize hem yerel yönetimlere hem de destek alabileceğimiz başka kurumlara birlikte bakalım. Hangi sorunu hangi paydaşlarla neler yaparak çözebileceğimizi tartışıp bir iş planı çıkaralım. Üçüncü adımızı ise bütün bu iş planının hayata geçip geçmediğini takip için belirli düzende biraraya gelelim, yerel yönetimlerle aramızda oluşturulmasını önerdiğimiz ve seçim sürecinde her adaylık için öne çıkana önereceğimiz bir mekanizmayı işletelim, süreci takip edelim
2013 yılından beri Maltepe’de kente ve bir arada yaşamaya dair çalışma yürüten Maltepe Forum’un ağırlıklı eğilimi olarak diyoruz ki; Maltepe ilçesi, kendi Belediye Başkan
MALTEPE FORUM " class="text-dark font-weight-bold" target="_blank"> MALTEPE FORUM ALANLARDA
 

2013 yılından beri Maltepe’de kente ve bir arada yaşamaya dair çalışma yürüten Maltepe Forum’un ağırlıklı eğilimi olarak diyoruz ki;
Maltepe ilçesi, kendi Belediye Başkan adayını Maltepe’den çıkartabilecek niteliğe ve birikime sahiptir.Yerelin sorunlarının, yerele rağmen çözülemeyeceğini biliyor, çözüm için yaklaşımımızı kamuoyuyla paylaşıyoruz:
1. Yerel Seçimde Maltepe Belediye Başkan Adayı Kadın olmalıdır ve Yerelden belirlenmelidir.
2. Demokratik, katılımcı, şeffaf bir yönetim anlayışını belirleyen adaylarla yol alınmalıdır.
3. Seçimden seçime ortaya çıkan ve seçimleri bir ikbal olarak gören değil, Maltepe’nin sorunlarının çözümünde geçmişten beri, her daim alanlarda aramızda olan, adaylarla ilerlenmelidir.
4. Kamu ve toplum yararına kentleşmeden yana, rant odaklı değil, sağlıklı yaşam çevreleri kurmayı hedefleyen kentsel dönüşümü(yenilemeyi)
sağlayabilecek bilgi birikimine sahip, mücadeleyi ortaklaştırabileceğimiz adaylarla hareket edilmelidir.
5. Depreme ve Afetlere karşı dirençli bir Maltepe için çalışmalar yapabilecek alanında yetkin adaylar öne çıkmalıdır.
6. Doğaya uyumlu çözümleri önemseyen, yaşlıların, engelli bireylerin, çocukların, kadınların ve hayvanların özgürce, yaşayabileceği, aradalığı ve toplumsal dayanışmayı destekleyen bir yönetim anlayışına, örgütlemeye açık adaylar öne çıkmalıdır.
7. Sanatın yerel ve evrensel değerlerine, barıştırıcı ve birleştirici gücüne, ötekileştiren değil bir arada yaşama bilinci veren ayrıcalığına sahip çıkacak adaylar öncelenmelidir. Taleplerimizin gözetilmediği ayrıca dışarıdan aday dayatması yapan herhangibir kararı, sonuçlarının ne olacağına bakmadan; kabul etmeyeceğimizi beyan ederiz.
“Başka Bir Belediyecilik Mümkündür” diye yola çıkan, birikimli, toplumcu belediyeciliği önceleyen, kent sorunları dahil her alanda omuz omuza mücadele yürüttüğümüz Mimar Esin Köymen, 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde Maltepe Belediye Başkan Adayımızdır.
SAYGILARIMIZLA
MALTEPE FORUM

Yerel Seçim Çalışmaları için Çağrı Metni

 

Herkese merhaba,

Maltepe Forum " class="text-dark font-weight-bold" target="_blank"> Maltepe Forum olarak 01.06.2023 tarihinde gerçekleştirdiğimiz toplantıda, yerel seçimler yaklaşırken nasıl bir yol izleyeceğimizi gündemimize aldık.

Genel seçimlerin ardından bizleri zorlu bir yerel seçim gündeminin beklediğini hepimiz biliyoruz. Bu zorlukların üstesinden «seçmen» kimliğiyle önümüze konulan seçeneklerden birini seçen pasif, edilgen bir rolle gelemeyeceğimizi yaşayarak gördük. Kendimize rol biçmeden, kendi sorunlarımızın çözümü için harekete geçmeden yaşanan seçim süreçlerinin sonucunu görmek için Yüksek Seçim Kurumu ve benzerlerinin verilerini, seçim tarihini beklemeye gerek olmadığı bir kere daha deneyimledik.

İlçemizde ve mahallemizde olumlu olumsuz pek çok deneyim biriktirdik. Covid döneminde el birliğiyle güçlü bir direnç oluşturduk. İzini takip edebileceğimiz iyi çalışmalarımız oldu. Ama bunları sürdürmek ve büyütmek konusunda çok eksiklik yanlarımız olduğunu da gördük. Bütün bu süreçlerde bulunduğumuz ilçede ve mahallelerde pek çok güçlü yanı, özelliği olan komşularımızla tanıştık.

Pek çok alanda çalışan kurum ve kişilerin ilçemizde ve mahallelerimizde bulunduğunu biliyoruz. Kimse adına sorun ya da hakları sıralamayı doğru bulmuyoruz. Toplumsal cinsiyet eşitliği, çocuk, gençlik, engelli hakları, yaşlı bakımı, yoksulluk, çevre, hayvan hakları, kentsel dönüşüm, deprem ve afetler, ulaşım, gıda güvenliği vb. hakları alanlarında yaşanan sorunlar ve çözüm önerilerini, talepleri birlikte oluşturduğumuz bir çalışma yürütmeyi önemsiyoruz. Çünkü haklarımızı bilmeden, insana yaraşır bir hayata ilişkin hiçbir hayalimiz olmadan sorunlarımızı aşamayacağımızı biliyoruz. 

Yerel seçimlere az bir süre kalmışken herkesi ortak bir çalışma yürütmeye çağırıyoruz. Şeffaf, demokratik, katılımcı yerel yönetimler oluşturabilmek için, mahallelerde muhtarların, ilçede ve ilde başkan ve belediye meclis üyesi adaylarının belirlenme süreçlerine müdahil olabilmenin yollarını birlikte arayalım. Çünkü kreş hakkı, insana yaraşır bir ulaşım hakkı, engelli bireylerin olduğu ailelerin yaşadıkları sorunların çözümü vb. ancak birlikte hareket ettiğimizde çözülebilecektir.

Gelin ortak bir kampanya yürütmek üzere kampanya çerçevemizi, söylemimizi oluşturalım.  Sonra bu çerçeveye uygun bir hareket planı oluşturalım.

Gündelik hayattaki buluşmalarımızı arttıralım, komşuluk ilişkilerimizi güçlendirelim, el birliğiyle tüm zorluklara dirençli mahallelerimizi kuralım.

 

Yerel Seçimler Yaklaşırken Nasıl Bir Yol İzlenmeli

Maltepe Dayanışma Ağı özellikle Covid sürecinde komşuluk dayanışmasını güçlendirmek için kurulmuş bir ağ. Bu ağ sayesinde işsizlik, hastalık, yalnızlık, şiddet, yoksullukla ilgili pek çok soruna mahallemizdeki sokak hayvanlarının desteklenmesine varana kadar dayanışmanın türlü çeşidinin güzel örneklerini gösterdik.

Bu çalışma sadece sorunlarımızı değil olanaklarımızı da görmemizi sağlaması bakımından umut verici bir çalışma oldu. Gördük ki pek çok alanda uzmanlığı olan, dayanışma duygusu hala canlı, sorunların çözümünde kendine anlam atfeden çok renkli büyük bir topluluğuz.

Ancak bu biraraya gelişlerin belirli bir düzende sürmesi konusunda hala pekçok eksiğimiz olduğu da ortada. Dayanışmayla kurulmuş mahallelerimizde hala komşuluk ilişkileri zayıf ve bu zayıflık mahallerimizin dokusunu bozdu, daha önce adı okunmayan pekçok sorun artık tüm ağırlığıyla günlük hayatımızı sardı. Bir de buna dünyada ve yaşadığımız topraklardaki ekonoki, sosyal eşitsizlikler, afetler ve krizler eklenince bu sorunlar karşısındaki çaresizlik duygusunun giderek büyüdüğü ve umutsuzluğum dönemin en büyük sorunlarından biri olduğunu da görüyoruz.

Yerel seçimler gelirken bu dönemleri siyasi ikballerinin bir parçası gibi gören pekçok adayla muhatap olmaya başlayacağız, başladık. Birbirleriyle mahalledeki sorunun çözümü için değil, bireysel hayallerine erişmek için bizim oylarımıza ihtiyacı olan pekçok insanla muhatap olacağız.

Biz bu seçimde adayları belirlerken gerçekten bu mahalledeki gündelik çalışmalarda yer almış mı? Şimdiye kadar herhangi bir ikbal söz konusu değilken mahallesi için çalışmış mı? Dayanışma çalışmalarına aktif katılmış mı? Sadece kendi bulunduğu parti ve 

amaçları için mi yoksa bir bütün mahalle için harekete geçmiş mi? Ayrımcılık yapmadan, kapsayıcı bir çalışma yürütmüş mü? Katılımcılık için kitle örgütleri ile işbirliğine açık mı? Vb. soruların cevaplarını önemsiyoruz.

Yerel seçimler yaklaşırken üç aşamalı bir planı hayata geçirmeyi öneriyoruz:

İlk adımımız sorunların tespiti ve çözüm önerilerimizi belirlemek olsun diyoruz. Ben mahallemin nasıl olmasını istiyorum? Sorusunun cevabına birlikte kafa yormak istiyoruz. İyi bir yaşam alanından beklentilerimizi tartışmaya, iyi örneklerden öğrenmeye, iyi mekanizmalarla bunları hayata geçirmeye davet ediyoruz tüm komşularımızı.

Ulaşımdan park alanlarına, trafik sorunundan spor alanlarına, iklim krizinin etkilerini azaltacak uygulamaların mahallelerimize nasıl uygulanabileceğine, afetlere hazırlık için ihtiyaçlarımızın tespitine, güvenli bir mahalle için uygulanması gereken adımlara kadar, tek tek tüm ihtiyaçlarımızı tespit edelim. Mahallemizin haritalama çalışmasını el birliğiyle yapalım. Nerede ne sorun var? Ne tür bir çözüm öneriyoruz? Sorularının cevaplarını birlikte arayalım.

İkinci adımda bu ihtiyaçların çözümünde hem bize hem yerel yönetimlere hem de destek alabileceğimiz başka kurumlara birlikte bakalım. Hangi sorunu hangi paydaşlarla neler yaparak çözebileceğimizi tartışıp bir iş planı çıkaralım.

Üçüncü adımızı ise bütün bu iş planının hayata geçip geçmediğini takip için belirli düzende biraraya gelelim, yerel yönetimlerle aramızda oluşturulmasını önerdiğimiz ve seçim sürecinde her adaylık için öne çıkana önereceğimiz bir mekanizmayı işletelim, süreci takip edelim

Habere ifade bırak !
Habere ait etiket tanımlanmamış.
Okuyucu Yorumları (0)

Yorumunuz başarıyla alındı, inceleme ardından en kısa sürede yayına alınacaktır.

Yorum yazarak Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve katilimcimaltepe.com.tr sitesine yaptığınız yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan tüm yorumlardan site yönetimi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır, sitemizi kullanarak çerezleri kabul etmiş saylırsınız.